Legioen van Maria Nederland & België
Legio Mariae
 
 


 Deel deze pagina:

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Dienaar van God Frank Duff

Dienaar van God Frank Duff
Dienaar van God Frank Duff

Frank Duff werd geboren in Dublin op 7 juni 1889 als de oudste van zeven kinderen.

In 1913 sloot hij zich aan bij de St. Vincentius­ver­eni­ging; de geest van deze vereniging heeft hem in hoge mate beїnvloed. Want hierdoor ontwikkelde zich bij hem een grote liefde voor de armen en sociaal achtergestelden in wie hij, zoals iedereen die hij ontmoette, Christus herkende en respect betuigde.

In 1916, toen hij 27 jaar oud was, publiceerde hij zijn eerste brochure “Kunnen wij heiligen zijn?” Daarin bracht hij één van zijn sterkste overtuigingen naar voren, namelijk dat we allen, zonder uitzondering, zijn geroepen om heilig te zijn en dat we door ons katholiek geloof al de middelen daartoe tot onze beschikking hebben.

In 1917 leerde hij de verhandeling van St. Louis Marie de Montfort over de Ware Godsvrucht tot Maria kennen, een werk dat zijn leven volkomen veranderde.

Op 7 september 1921 stichtte Frank Duff het Legioen van Maria. Dit is een lekenapostolaat in dienst van de Kerk en onder kerkelijke leiding.

Het heft een tweedelig doel: de geestelijke ont­wik­ke­ling van haar leden en het zich inzetten voor de uitbreiding van het rijk van Christus door Onze Lieve Vrouw.

In ruim 170 landen is het Legioen gevestigd met meer dan vier miljoen actieve leden en over 10 miljoen biddende leden.

In 1965 heeft Paus Paulus VI Frank Duff uitgenodigd om als lekenwaarnemer het Tweede Vaticaans Concilie bij te wonen. Dit was een eerbetoon waarmee de Paus zijn enorme verdiensten voor het lekenapostolaat erkende en bevestigde.

Op 7 november 1980 is Frank Duff overleden. Hij is begraven op het Glasnevin kerkhof te Dublin in Ierland.

In juli 1996 is het process voor zijn zalig­ver­klaring geopend door de aarts­bis­schop van Dublin.

Gunsten, welke aan zijn voorspraak worden toegeschreven, dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan:

Legion of Mary
De Montfort House, Morning Star Avenue,
Brunswick Street, Dublin 7, Ierland

Gebed voor de zalig­ver­klaring van de Dienaar Gods, Frank Duff

God, onze Vader,

U hebt uw dienaar Frank Duff, een diep inzicht geschonken in het mysterie van uw Kerk, het Lichaam van Christus, en van de plaats daarin van Maria, de moeder van Jezus. Hij verlangde vurig anderen hierin te betrekken. Met kinderlijk vertrouwen op Maria heft hij daartoe haar legioen gevormd al seen teken van haar moederlijke liefde voor de wereld en al seen middle om al haar kinderen te betrekken in het verspreiden van het evangelie.

Wij danken U, Vader, voor de genaden die U aan hem hebt geschonken en voor al het geode dat, dankzij zijn moedig en stralend geloof, de Kerk ten deel is gevallen. Wij vragen U vol vertrouwen dat, op zijn voorspraak, U de gunst verleent waarvoor we bidden ..............

Bovendien vragen we dat, indien het overeenkomt met Uw will, de heilgheid van zijn leven door de Kerk mag worden erkend, tot eer en glorie van Uw naam.

Door Christus onze Heer, Amen.

(met kerkelijke goedkeuring)

 
© Copyright 2022 • Legioen van Maria Nederland & België     Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose