Legioen van Maria Nederland & België
Legio Mariae
 
 


 Deel deze pagina:

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Over ons

Het Legioen van Maria wil in de parochies waar een afdeling (praesidium) werkzaam is, het geloofsleven op allerlei wijzen stimuleren door apostolaatswerk. De actieve leden komen wekelijks samen voor gebed, werkoverleg en evaluatie. Op het einde van de vergadering krijgen de Legionairs een apostolaattaak die altijd met z’n tweeën wordt uitgevoerd. Biddende leden onder­steunen de werkzaamheden door hun dagelijks gebed.

Ontstaan en groei

Het Legioen van Maria is ontstaan in Ierland op 7 sept. 1921 op de voor­avond van het feest van Maria Geboorte. Frank Duff (7 juni 1889 - 7 november 1980) zag dat er naast de materiële nood die hij vanuit de Vincentius­ver­eni­ging trachtte te lenigen, ook veel geestelijke nood was. Hij was zich er van bewust dat priesters hierop niet alleen een antwoord konden geven.

De Tessera

In eerste instantie kwamen vrouwelijke leken in een groepje bij elkaar samen met Frank Duff, waarbij de beeltenis van Maria als de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis vanaf het allereerste begin spontaan een vaste plaats kreeg. Het Legioen van Maria wil leven vanuit dezelfde geest die Maria bezielde. Geïnspireerd door de liefde en het geloof van Maria pakken de leden allerlei opdrachten op. Zij doen dit nooit zonder de goedkeuring van de bisschop of de pastoor.

Vooral door het Inter­nationaal Eucharistisch Congres dat in 1932 in Dublin plaatsvond, is het Legioen van Maria over de hele wereld verspreid. Het bestaat nu in meer dan 170 landen met ongeveer 5 miljoen actieve en 8 miljoen biddende leden.

Nederland

In 1942 is het naar Nederland gekomen. De hoofdzetel is gevestigd in Dublin (Concilium Legionis). In Nederland is het hoogste orgaan, de Regia, gevestigd in Amsterdam. Verder zijn er nog groepen in Duivendrecht (Koreanen), Rotterdam (Kaapverdianen), Heerlen en omstreken, Groningen en Lisse.

De biddende leden zijn veel wijder verspreid. Het zijn mensen die bereid zijn om zo mogelijk dagelijks de rozenkrans te bidden en met enkele specifieke Legioengebeden het apostolaatswerk te onder­steunen.

Betekenis voor de parochies

Tot de spiri­tua­li­teit van het Legioen van Maria hoort naast - en vooral vanuit - het gebed ook concreet apostolaatswerk. Een actief lid besteedt doorgaans - volgens het handboek - twee uur per week aan werkzaamheden die het geloof dichter bij de mensen brengt, bij­voor­beeld door huis- of ziekenbezoek.

De ervaring heeft geleerd dat Legionairs niet gauw “nee” zeggen als hun pastoor hun iets vraagt. Legionairs van Maria zijn herkenbaar aan een grote liefde tot hun patrones en de Kerk, en in de praktijk veelal aan een jarenlange inzet. Het werken naar de principes van het Legioen van Maria kan in onze tijd met minder priesters perspectief bieden en goede vruchten voortbrengen.

Doel­stel­ling

Als doel­stel­ling formuleerde het Legioen van Maria “de heiliging van zijn leden door gebed en actieve mede­wer­king, onder kerkelijke leiding, aan de taak van Maria en de kerk om de kop van de slang te verpletteren en het rijk van Christus uit te breiden”. Leden van het Legioen stellen zich ter beschikking van de diocesane en lokale clerus om ingeschakeld te worden in elke vorm van praktische zielzorg en apostolaat.

 
© Copyright 2022 • Legioen van Maria Nederland & België     Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose