Legioen van Maria Nederland & België
Legio Mariae
 
 


 Deel deze pagina:

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Rozenkransgebed

Rozenkransgebed

Het Rozenkransgebed is een integraal onderdeel van de gebeden van het Legioen van Maria.

De Rozenkrans is een gebedssnoer (met 15 grote en 150 kleine kralen), dat wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit bestaat uit vijf maal tien Weesgegroeten, afgewisseld door een Eer aan de Vader en een Onze Vader. Soms wordt met het Rozenkransgebed drie maal vijf Tientjes aangeduid. Het Rozenkransgebed met vijf Tientjes heet dan ook wel het Rozenhoedje.

Geschiedenis van het Rozenkransgebed

In de liturgische getijden van klooster­ge­meen­schappen werden alle psalmen (150) gebeden; voor de ongeletterden werden de psalmverzen vervangen door 150 Onze Vaders. In de 12de eeuw kwam hiervoor het Weesgegroet in de plaats. De verdeling in Tientjes, waartussen telkens een Eer aan de Vader en een Onze Vader wordt gebeden, ontstond in de 15de eeuw. Ook ontstond in deze eeuw de aanroepingen bij elk tientje van de rozenkrans, de zogeheten Geheimen.

Geheimen van de Rozenkrans

Bij het bidden van de rozenkrans staan wij stil bij elk van de vijf onderdelen van de blijde, de droevige en de glorievolle geloofsgeheimen. Dat zijn respectievelijk de geheimen van de menswording, van het lijden en van de ver­heer­lij­king van Jezus Christus.

Paus Johannes Paulus II heeft 16 oktober 2002 in de Apos­to­lische Brief Rosarium Virginis Mariae vijf ‘Geheimen van het Licht’ toe­ge­voegd aan het traditionele rozenkrans­gebed. In deze brief zegt de Paus dat de rozenkrans, als deze met devotie en niet mechanisch wordt gebeden, een ware meditatie is over de geheimen van het leven van Christus. “Door de aanroepingen van het Weesgegroet te herhalen, kunnen wij diepgaand reflecteren op de essentiële gebeur­te­nissen van de missie van Gods Zoon op aarde, die aan ons zijn doorgegeven door het Evangelie en de Traditie”, aldus de Paus.

Omdat de vijftien geheimen die tot nu toe bij de rozenkrans werden overwogen, niet de grote gebeur­te­nissen uit het Openbare Leven van de Heer omvatten, voegt de Paus in zijn apos­to­lische brief vijf geheimen aan de rozenkrans toe, die hij de ‘geheimen van het licht’ heeft genoemd. Deze benaming, zo legde de Paus uit, is gebaseerd op het feit dat Jezus Zich tijdens Zijn openbaar leven gemanifesteerd heeft als het ‘geheim van het licht’: “Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld” (Joh. 9,5). Het gaat om vijf momenten uit het openbare leven van de Heer, te beginnen met Zijn doop in de Jordaan, de aanvang van het openbare leven, en eindigend vlak voor Zijn lijden, dus vlak voor het begin van de droevige geheimen.

Blijde Geheimen (maandag en zaterdag)

 1. De engel Gabriël brengt de blijde bood­schap aan Maria
 2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
 3. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem
 4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
 5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden

Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag)

 1. Jezus verrijst uit de doden
 2. Jezus stijgt op ten hemel
 3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen
 4. Maria wordt in de hemel opgenomen
 5. Maria wordt in de hemel gekroond

Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag)

 1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
 2. Jezus wordt gegeseld
 3. Jezus wordt met doornen gekroond
 4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië
 5. Jezus sterft aan het kruis

Geheimen van het Licht (donderdag)

 1. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan
 2. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana
 3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering
 4. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor
 5. Jezus stelt de Eucha­ris­tie in tijdens het laatste avondmaal

Online Rozenkrans

Online RozenkransOnder andere om het Rozenkransgebed te introduceren bij mensen die er nog niet bekend mee zijn, is een Online Rozenkrans opgezet. Het initiatief Kinderen bidden voor Kinderen probeert kinderen op allerlei manieren te laten ervaren wat bidden is en hen te motiveren om dit te (gaan) doen. De online Rozenkrans kiest automatisch de juiste Geheimen op basis van de dag van de week.

 
© Copyright 2022 • Legioen van Maria Nederland & België     Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose