Elke raad ter wereld wordt toestemming gevraagd om deze tekst toe te voegen in de eerstvolgende druk van het handboek. Daarom graag dit voor te leggen aan de leden en het besluit door te geven aan Dublin zelf of aan de correspondent."> Elke raad ter wereld wordt toestemming gevraagd om deze tekst toe te voegen in de eerstvolgende druk van het handboek. Daarom graag dit voor te leggen aan de leden en het besluit door te geven aan Dublin zelf of aan de correspondent." /> Legioen van Maria - Nieuws
 
Legioen van Maria Nederland & België
Legio Mariae
 
 


 Deel deze pagina:

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Heilige Rafaël

Nieuwe tekst

gepubliceerd: dinsdag, 25 juni 2019

Elke raad ter wereld wordt toestemming gevraagd om deze tekst toe te voegen in de eerstvolgende druk van het handboek. Daarom graag dit voor te leggen aan de leden en het besluit door te geven aan Dublin zelf of aan de correspondent.

Engel der genezing

Rafaël is bekend als de Engel der gene­zing en is ook de patroon­heilige van reizigers, blinden, gelukkige ontmoetin­gen en het Christelijk huwelijk. De Hebreeuwse naam Rafaël betekent “God geneest” van de betekenissen rafa = genezen en el = God.

Hij komt voor in het Oud-Testamentische boek Tobit, waarin hij vermomd als een man, met de naam Azarias, Tobias vergezelt en onder­steunt op diens reis naar Media. Gedurende die reis toont hij zijn beschermende invloed op diverse manieren, onder andere door een demoon in de boeien te slaan in de woestijn van Boven-Egypte. In hoofdstuk 3 (Tb 3:24-25) wordt hij genoemd: “Hun beider gebed (Tobias en Sara) vond verhoring voor de heerlijke troon van de Allerhoogste. En Rafaël werd gezonden om hen beide te genezen.”, terwijl in hoofdstuk 12 (Tb 12:14-22) over zijn genezende gaven gezegd wordt: “En daarom heeft God me gezonden om u te genezen, evenals uw schoondochter Sara. Ik ben Rafaël, een van de zeven heilige engelen die de gebeden van de heiligen opdragen en toegang hebben tot voor de heerlijke troon van de Heilige. Toen onstelden Tobit en Tobias hevig en vol vrees wierpen zij zich ter aarde. Maar hij zei hun: ‘Vrees niet, u is vrede beschoren. Loof dus God in eeuwigheid. Want dat ik gekomen ben is geen gunst van mij geweest, maar was de wil van God. Loof Hem daarom in eeuwigheid.Welaan, loof God, want ik stijg op naar Hem die mij gezonden heeft. Stel alles wat is voorgevallen te boek.’ Toen zij zich weer oprichtten, zagen ze hem niet meer. Zij loofden de grote en wonderbare werken van God, wiens engel hun verschenen was.”

In het Nieuwe Testament verwijst Johannes 5:1-4 naar het Bad van Betesda, waar een groot aantal gebrekkigen lag te wachten tot de wateren in beweging zouden komen, want “van tijd tot tijd daalde namelijk een engel in het bad neer en bracht het water in beroering.Wie dan het eerst na de beweging van het water er inging, werd genezen, wat voor kwaal hij ook had.” Vanwege de genezende rol die aan Rafaël werd toegedicht, wordt algemeen aangenomen dat die engel de aartsengel was.

Als een uitgesproken vijand van de duivel werd Rafaël vereerd in Katholiek Europa als bijzondere beschermer van zeelieden: op een hoek van het Dogenpaleis in Venetië, is een afbeelding van Rafaël, die een schriftrol vasthoudt, waarop geschreven staat “Efficia fretum quietum” (houd de golven kalm). Op 8 juli 1497, toen Vasco da Gama met zijn vier schepen uit Lissabon vertrok om naar India te varen, was het vlaggeschip - op aandringen van de koning van Portugal - Rafaël gedoopt. Toen het konvooi op 22 oktober Kaap de Goede Hoop bereikte, ging de bemanning aan land en plaatste een pilaar ter ere van de aartsengel. Het kleine beeldje van Rafaël dat da Gama op zijn reis met zich meebracht, is nu in het Zeevaart Museum in Lissabon.

De feestdag van Rafaël is op 24 oktober en op 29 september heeft hij een gemeen­schap­pe­lijke feestdag samen met de aartsengelen Michaël en Gabriël.

 
© Copyright 2022 • Legioen van Maria Nederland & België     Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose