Legioen van Maria Nederland & België
Legio Mariae
 
 


 Deel deze pagina:

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Samen bidden voor Bisdom Roermond

Oproep aan allen

gepubliceerd: vrijdag, 9 juli 2021

Oproep aan allen die samen met ons willen meebidden voor de totale genezing van Mgr. H. Smeets, bisschop van Roemond.

Kennisgeving Academisch Ziekenhuis Maastricht. UMC. Mgr. H. Smeets heeft een hersentumor, die accuut met kuren behandeld moet worden en waarbij NIET OP VOLLEDIGE GENEZING GEREKEND MOET WORDEN. zo werd bekend gemaakt.

De titel van Maria On­be­vlekte Ont­van­ge­nis binnen ons Bisdom en ver daarbuiten.

  • Ons Bisdom Roermond heeft als Patrones Maria On­be­vlekte Ont­van­ge­nis.
  • Bisschop H.Smeets werd tot Bisschop gewijd op 8 dec. feest van Maria On­be­vlekte Ont­van­ge­nis.
  • Op de voor­avond van Maria On­be­vlekte Ont­van­ge­nis (7 sept.1921) werd Het Legioen van Maria gesticht door Frank Duff in Dublin. Dit is negen maanden vóór het Feest van Maria Geboorte (8 december).
  • Het Legioen van Maria deelt de Medaille van Maria's On­be­vlekte Ont­van­ge­nis oftewel de ‘Wonderdadige Medaille’ uit, die in 1830 aan zr. Cath. Laboure te Parijs in een Verschijning werd gevraagd.
  • 1854 Dogma Maria On­be­vlekte Ont­van­ge­nis.
  • In Lourdes werd in 1858 deze geloofswaarheid nog bevestigd in een Verschijning aan Bernadette ‘IK BEN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS’.

Het Legioen van Maria Bisdom Roermond vraagt door het gebed voor de zalig­ver­klaring van Frank Duff, zijn Voorspraak bij voor de GEHELE GENEZING van onze Bisschop H.Smeets en tevens bidden wij voor de Zalig­ver­klaring van Frank Duff.

Over twee maanden 7 sept. ( d.i. de voor­avond van 8 september) viert Het Legioen van Maria haar 100 jarig bestaan over de hele wereld en tevens het 77-jarig bestaan dit jaar van het Praesidium werkzaam in Bisdom Roermond.

GEBED voor de zalig­ver­klaring van Frank Duff

God onze Vader,
U hebt uw dienaar Frank Duff, een diep
inzicht geschonken in het mysterie van Uw
Kerk, het Lichaam van Christus, en van de
plaats daarin van Maria, de moeder van Jezus.
Hij verlangde vurig anderen hierin te betrekken . Met kinderlijk vertrouwen op Maria heeft hij daartoe haar legioen gevormd als een teken van haar moederlijke liefde voor de wereld en als een middel om al haar kinderen te betrekken in het verspreiden van het evangelie.
Wij danken U, Vader, voor de genade die U aan hem hebt geschonken en voor al het goede dat, dankzij zijn moedig en stralend geloof, de Kerk ten deel is gevallen.
Wij vragen U vol vertrouwen dat, op zijn voorspraak, U de gunst verleent waarvoor wij bidden...
voor de totale genezing van Bisschop H. Smeets.
Bovendien vragen wij dat, indien het overeenkomt met Uw wil, de heiligheid van zijn leven door de Kerk mag worden erkend, tot eer en glorie van Uw naam.
Door Christus, onze Heer, Amen.

Het Legioen van Maria
Praesidium ‘Maria Toevlucht van de Zondaars’
Schandelen, Meezenbroek, Heerlen Nrd.

 
© Copyright 2022 • Legioen van Maria Nederland & België     Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose